TIMEMORE COFFEE SERVER TRANSPARENT BLACK

350,000400,000

Bình server dung tích 360ml: Phù hợp sử dụng với phễu và giấy lọc size 01

Bình server dung tích 600ml: Phù hợp sử dụng với phễu và giấy lọc size 02

Call Now Button