CHUIWEN PATTERNED SERVER SET

500,000950,000

Chuiwen là một bộ “bẫy” thuỷ tinh tuyệt đẹp, bao bọc những đường vân gợn sóng. Nhờ nó, ánh sáng bị bắt lại – mải miết chạy quanh trong cốc cà phê đang toả hương.

Call Now Button