DANH MỤC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA TIMEMORE

SẢN PHẨM MỚI RA MẮT

-5%
5,500,000
Size 01: 12-15gr cà phêSize 01: 12-15gr cà phê
Size 02: 20-30gr cà phêSize 02: 20-30gr cà phê
250,000300,000
100 tờ giấy lọc100 tờ giấy lọc
50 tờ giấy lọc50 tờ giấy lọc
50,000100,000
Màu đenMàu đen
Màu trắngMàu trắng
750,000
TẠM HẾT
TẠM HẾT
Size 01: 12-15gr cà phêSize 01: 12-15gr cà phê
Size 02: 20-30gr cà phêSize 02: 20-30gr cà phê
250,000300,000
TẠM HẾT
Coffee server 360mlCoffee server 360ml
Coffee server 600mlCoffee server 600ml
350,000400,000