Showing all 14 results

-4%
Bộ Pour Over Timemore C3Bộ Pour Over Timemore C3
Bộ Pour Over Timemore C3ESPBộ Pour Over Timemore C3ESP
Bộ Pour Over Timemore C3ESP ProBộ Pour Over Timemore C3ESP Pro
Bộ Pour Over Timemore S3Bộ Pour Over Timemore S3
5,250,0006,550,000
TẠM HẾT
TẠM HẾT
TẠM HẾT
BẢN NÂNG CAO ĐĨA XAY S2C PHỦ TITANIUMBẢN NÂNG CAO ĐĨA XAY S2C PHỦ TITANIUM
BẢN TIÊU CHUẨN ĐĨA XAY S2C THÉP TRƠBẢN TIÊU CHUẨN ĐĨA XAY S2C THÉP TRƠ
3,100,0003,150,000
-8%
Size 01: 12-15gr cà phêSize 01: 12-15gr cà phê
Size 02: 20-30gr cà phêSize 02: 20-30gr cà phê
550,000650,000
Call Now Button