TIMEMORE COFFEE PAPER FILTER FRENCH PRESS

50,000100,000

Giấy lọc chuyên dụng để pha cà phê với bình French Press

Hạn chế bột cà phê, tăng cảm giác sạch miệng khi uống

Call Now Button