TIMEMORE 123 GO | GRINDING AND BREWING TOGETHER

3,100,0003,150,000

Xay – pha cà phê 2 trong 1. Tích hợp sẵn phễu lọc nilon tái sử dụng và bình Pour Over tự động 13 dòng chảy trong khoảng 2 phút

Call Now Button